четвъртък, 25 февруари 2010 г.

Ясновидство по време на бременност


Казват, че да се ясновидства по време на бременност е опасно за плода. тов най-вероятно се дължи на енергийното сканиране, което извършва ясновидеца, за да направи контакт със обекта, за когото ще гледа. Някои специалисти твърдят, че като цяло не е добре да се пророкува, защото така в известна степен се "кодира" бъдещето, като се отнема част от свободния избор ан човека.

С още по-голяма сила важи това правило за малкото бебето, което в пренатална възраст формира себе си, ползвайки за модел полето на майката. По тази причина не е хибаво да се ясновидства например за това дали една жена е бременна, или не. Или пък какъв ще е пола на детето. В крайна сметка съвременната наука разполага с достатъчно добри, при това безвредни средства и тестове, с които може лесно да се задоволи любопитството на родителите. Е, не е толкова атрактивно, колкото с ясновидство, но поне е безопасно!

събота, 13 февруари 2010 г.

Ясновидци и оракули


Всички сме чували за древните оракули, като значението на думата доста се е доближавало до понятието ясновидство, но днес и значението на "оракул", както и целия свят, търпи развитие. Например в интернет-пространството с тази форма все по-често се обозначава автоматизиран, програмен отговор на зададен въпрос. Доколко едно такова гадание може да бъде свързано с истинското ясновидство е, ако не друго, поне спорно.

От една страна, при повечето методи за гадание се използва именно случайния принцип, за да се разгадае съдбата и очакваното бъдеще. От друга обаче, липсва именно човешкия фактор и най-вече интуитивното възприятие, което е особено развито при ясновидците.

Ако трябва да сравняваме двата метода за предсказване и особено - за интерпретиране на постъпващата енергийна информация, то несъмнено няма по-добро от човешкия контакт, или истинското ясновидство. В тази връзка, за улеснение на читателите ще посоча няколко адреса, където биха могли да се възползват от двата разглеждани варианта онлайн:

Добри оракули:
Връзка с експерти ясновидци:

четвъртък, 21 януари 2010 г.

За отговорността на ясновидците


Ясновидецът, с когото хората се съветват за своите съдби, понася голяма отговорност. Той може да подтикне към извършване на предвиденото от него действие, като окуражи лицето, дошло при него за съвет, или да го накара да се откаже от някои свои намерения. Може дори в някаква степен да "кодира" развитието на нещата. Затова нравствената висота, на която е ясновидецът, е изключително важна.

Не може, а и не е необходимо прогнозираното да се сбъдне на 100%.

Наблюденията ми са, че едни събития са неизбежни, други вероятни и зависими от някои предварителни действия, а трети зависят изключително от личната воля, или по-скоро избор на конкретния човек. На базата на последните той си гради своята карма. Неизбежните събития пък могат да се забавят от предсказаното време, да се явят допълнителни трудности, но те непременно се сбъдват точно или приблизително точно.

Ако човек узнае предварително нещо за своето бъдеще, той може да повлияе на определени бъдещи събития в положителен смисъл, ако прояви търпение, дорота и решителност, когато е необходимо, или в отрицателен план, ако извърши лоши постъпки, въпреки че е имал възможност да ги избегне. Генерална промяна на живота си обаче човек не може да направи, тъй като не може да промени своята същност.

вторник, 12 януари 2010 г.

Ясновидството - свръхсетивно познание

ясновидецОбикновено човек приема информация за обектите от заобикалящата го среда, посредством петте си сетива. Срещат се и хора, които при определени обстоятелства, могат да получават послания за обекти не само от обкръжаващата среда, а и от определено разстояние или през всякакви прегради, както и да приемат информация за миналото, настоящето и бъдещето. Познанието, получено по някакъв друг начин, извън предела на възможностите на известните ни пет сетива, обикновено определят като "свръхсетивно познание"- най-общо обединено с понятието - ясновидство.

Лица, способни да получават свръхсетивни познания, са съществували още в древността. Естествено такива хора има и днес. В последно време специалисти от различни клонове на науката - физици, биофизици, биолози, философи, психолози и т.н., обединяват усилията си и работят по проблеми на психотрониката, свързани с получаване на познания извън възможностите на нашите пет сетива, извън нашия човешки опит и сякаш в противоречие с научните закони.

Специалистите обаче в повечето случаи разглеждат нещата като странични наблюдатели или изследователи, които черпят информация от екстрасенси, без самите те да могат напълно да я осмислят, да почувстват състоянието на ясновидеца. Допускам, че по този начин не биха могли истински да се задълбочат в проблема.

събота, 2 януари 2010 г.

Ясновидство и съвременни технологии

Като се спомене думата ясновидство, в съзнанието на повечето българи изплува поредната циганка (или айде да съм в унисон с европейския статут на страната ни - "ромка"), която ви причаква на улицата и след бърза преценка на възможните проблеми, започва да реди: "Како, дай да ти казвам нещо ... хубави неща те очакват, скоро ша зимаш пари!..."

Ясновидството обаче е доста по-сложен и сериозен процес, който поради незнание, нерядко бива подценяван. Имал съм възможност да наблюдавам като пряк свидетел работата на много ясновидци, не само в България, а и на доста места по света и едно нещо със сигурност мога твърдя - ясновидството е абстрактно понятие. То зависи от много фактори, като едни от най-важните са например: добрата кондиция на ясновидеца, готовността на питащия да сътрудничи, а не да провокира и без друго сложния процес, а също и успешната интерпретация на получената сензитивна информация.

Друго погрешно схващане е, че щом ясновидеца помага по някакъв начин на питащия, то това не трябва да се заплаща. Чувал съм много хора, които казват, че ясновидството било дарба от Бога и затова трябва да е безплатно. Само че същото можем да кажем и за всяка друга професия. Например дарбата на лекаря е да лекува. Дарбата на хлебаря е да приготви хубав хляб. Дарбата на пилота е да управлява добре машината. Всеки един представител на конкретна професия е вложил усилия, за да придобие определени умения. Но дали в основата на това, че въобще се е насочил към дадена професия не е залегнала неговата "дарба от Бога"? И защо всички други да имат право на достойно заплащане, а ясновидеца да трябва да работи безплатно? Бих се съгласил с това, ако когато отиде в магазина и каже: "Аз съм ясновидец. Помагам безплатно на хората, нали може да си взема безплатно всичко, което ми е необходимо, за да живея и да продължа да им помагам?" Познайте обаче, възможно ли е...

Все пак не е по силите на всеки, който се интересува от бъдещето си или на някой свой близък да плати нормалната в такива случай такса от 50-ина лева. Особено валидно е това по време на криза. Ето къде се притичат съвременните технологии на помощ. С помощта на sms вече е възможно да се получи индивидуален отговор на един въпрос, без дори да се налага да се посещава ясновидец. Нещо повече, таксата е съвсем поносима и като се има предвид факта, че повечето хора се интересуват от един-два по-важни за тях въпроси.

Тази технология няма нищо общо с автоматично генерираните отговори при повечето системи за гадания. На този сайт ще намерите конкретни отговори на важните за вас въпроси от доказани ясновидци.